Prisinformasjon for Plommer (2019 - 34)

  


År:
Uke:
Uke nr 31323334353637
Omsatt mengde i tonn 0200000
Noteringspris 03 3883 3900000
Målpris 0000000
Øvre prisgrense 0000000
Importpris inkl. toll og frakt 0000000
Tollsats, øre pr. kg 00424424424424424
Totalmengde/sesong 0222222
Restbeholdning 0000000
År/uke Mengde Noteringspris
2019/34 0 0
2018/34 380 3 403
2017/34 170 3 462
2016/34 137 3 372
2015/34 0 0
2014/34 122 3 087
2013/34 27 2 980
2012/34 77 2 804
2011/34 63 2 764
2010/34 107 2 594
2009/34 154 2 292
2008/34 104 2 245
2007/34 114 1 827
2006/34 76 1 768
2005/34 63 1 740
2004/34 137 1 353
2003/34 109 1 620