Prisinformasjon for Rosenkål (2019 - 34)

  


År:
Uke:
Uke nr 31323334353637
Omsatt mengde i tonn 0000000
Noteringspris 0000000
Målpris 0000000
Øvre prisgrense 0000000
Importpris inkl. toll og frakt 0000000
Tollsats, øre pr. kg 0000000
Totalmengde/sesong 0000000
Restbeholdning 0000000
År/uke Mengde Noteringspris
2019/34 0 0
2018/34 1 1 545
2017/34 1 1 714
2016/34 0 0
2015/34 0 0
2014/34 2 0
2013/34 0 0
2012/34 0 0
2011/34 7 1 483
2010/34 0 0
2009/34 0 0
2008/34 0 0