Prisinformasjon for Rødløk (2019 - 34)

  


År:
Uke:
Uke nr 31323334353637
Omsatt mengde i tonn 23000000
Noteringspris 1 0471 1421 1420000
Målpris 0000000
Øvre prisgrense 0000000
Importpris inkl. toll og frakt 1 1251 1201 1001 070000
Tollsats, øre pr. kg 0000000
Totalmengde/sesong 23232323232323
Restbeholdning 0000000
År/uke Mengde Noteringspris
2019/34 0 0
2018/34 130 1 179
2017/34 85 1 082
2016/34 126 1 066
2015/34 75 1 103
2014/34 102 947
2013/34 55 1 002
2012/34 51 1 015
2011/34 81 938